Helyhatározók

A helyhatározók azt fejezik ki, hogy hol történik valami. A helyhatározók általában a fő ige után helyezkednek el vagy pedig az általuk módosított mellékmondat után. A helyhatározók sosem módosítanak mellékneveket vagy más határozókat. Helyhatározó példák: here, everywhere, outside, away, around.

Példák
 • John looked around but he couldn't see the monkey.
 • I searched everywhere I could think of.
 • I'm going back to school.
 • Come in!
 • They built a house nearby.
 • She took the child outside.

Here and There

A here és a there gyakori helyhatározók. Egy helyet határoznak meg, amely a beszélőhöz kapcsolódik. Mozgást kifejező igék esetén, a here jelentése "a beszélő irányába vagy a beszélővel", és a there jelentése "távol tőle, vagy a beszélő nélkül".

Mondat Jelentés
Come here! Gyere felém.
The table is in here. Gyere velem; megnézzük együtt.
Put it there. Tedd egy tőlem távol álló helyre.
The table is in there. Menj be; megnézheted egyedül.

Amikor a here és a there határozókat prepozíciókkal kombináljuk, gyakori határozói szókapcsolatokat hozunk létre.

Példák
 • What are you doing up there?
 • Come over here and look at what I found!
 • The baby is hiding down there under the table.
 • I wonder how my driver's license got stuck under here.

A here és a there a mondat elején helyezkedik el felkiáltó mondatok esetén illetve akkor, amikor nyomaték szükséges. Ige követi őket, ha az alany egy főnév, illetve egy névmás, hogyha az alany egy névmás.

Példák
 • Here comes the bus!
 • There goes the bell!
 • There it is!
 • Here they are!

Olyan helyhatározók, amelyek prepozíciók is

Sok helyhatározót prepozícióként is használhatunk. Amikor prepozícióként használjuk őket, mindig egy főnév követi őket.

Szó Helyhatározóként használva, az igét módosítja Prepozícióként használva
around The marble rolled around in my hand. I am wearing a necklace around my neck.
behind Hurry! You are getting behind. Let's hide behind the shed.
down Mary fell down. John made his way carefully down the cliff.
in We decided to drop in on Jake. I dropped the letter in the mailbox.
off Let's get off at the next stop. The wind blew the flowers off the tree.
on We rode on for several more hours. Please put the books on the table.
over He turned over and went back to sleep. I think I will hang the picture over my bed.

Helyhatározók, amelyek -where-ben végződnek

Azok a helyhatározók, amelyek -where-ben végződnek, egy helyről való gondolatot fejeznek ki, anélkül, hogy egy konkrét helyet vagy irányt neveznének meg.

Példák
 • I would like to go somewhere warm for my vacation.
 • Is there anywhere I can find a perfect plate of spaghetti around here?
 • I have nowhere to go.
 • I keep running in to Sally everywhere!

Helyhatározók, amelyek -wards-ban végződnek

Azok a helyhatátozók, amelyek -wards-ban végződnek, egy adott irányba való mozgást fejeznek ki.

Példák
 • Cats don't usually walk backwards.
 • The ship sailed westwards.
 • The balloon drifted upwards.
 • We will keep walking homewards until we arrive.

Figyelem! A towards egy prepozíció, nem pedig egy határozó, tehát mindig egy főnév vagy egy névmás követi.

Példák
 • He walked towards the car.
 • She ran towards me.

Helyhatározók, amelyek mind mozgást, mind pedig helyet fejeznek ki

Egyes helyhatározók nemcsak mozgást, hanem helyet is fejezhetnek ki egyszerre.

Példák
 • The child went indoors.
 • He lived and worked abroad.
 • Water always flows downhill.
 • The wind pushed us sideways.