Kérdő határozók

A why, where, how és when kérdő határozók kérdőmondatok elején foglalnak helyet. Ezekre a kérdésekre egy mondattal vagy egy prepozíciós tagmondattal válaszolhatunk. Egy kérdésben levő kérdő határozó után, az alany és az ige helyet cserél, úgy hogy az ige jön először.

Példák
 • Why are you so late? There was a lot of traffic.
 • Where is my passport? In the drawer.
 • How are you? I'm fine.
 • When does the train arrive? At 11:15.
A how használata

A how segítségével négy féle képpen képezhetünk kérdéseket. Önmagában használva, a how azt jelenti, hogy "milyen módon".

Példák
 • How did you make this sauce?
 • How do you start the car?
 • How can I get to your house?

Amikor a how-t melléknevekkel együtt használjuk, egy jellemző mértékéről kérdezhetünk.

Példák
 • How tall are you?
 • How old is your house?
 • How angry is mother?

Amikor a how-t a much és many szavakkal kapcsoljuk össze, valaminek a mennyiségéről kérdezhetünk. A much megszámlálhatatlan főnevekkel használandó, a many pedig megszámlálható főnevekkel.

Példák
 • How many people are coming to the party?
 • How much flour do I need?
 • How much are these tomatoes?

Ha a how-t más határozókkal együtt használjuk, egy cselekvés gyakoriságáról vagy mértékéről kérdezhetünk.

Példák
 • How quickly can you read this?
 • How often do you go to London?
 • How loudly does your brother scream?