Középfokú és felsőfokú határozók

Olyan határozók esetén, amelyek -ly-ben végződnek, a középfok formálásához a more szót helyezzük a határozó elé, a felsőfokéhoz pedig a most-ot.

Határozó Középfok Felsőfok
quietly more quietly most quietly
slowly more slowly most slowly
seriously more seriously most seriously
Példák
  • The teacher spoke more slowly to help us to understand.
  • Could you sing more quietly please?

Olyan határozók esetén, amelyek nem -ly-ben végződnek, a középfokú és felsőfokú formák azonosak a melléknevekkel: tedd hozzá az -er ragot ahhoz, hogy a középfokot kialakítsd, illetve az -est ragot ahhoz, hogy a felsőfokot formáld. Ha a határozó e-ben végződik, azt távolítsd el, mielőtt hozzácsatolnád a végződést.

Határozó Középfok Felsőfok
hard harder hardest
fast faster fastest
late later latest
Példák
  • Jim works harder than his brother.
  • Everyone in the race ran fast, but John ran the fastest of all.

Egyes határozóknak rendhagyó fözép- illetve felsőfokú formája van.

Határozó Középfok Felsőfok
badly worse worst
far farther/further farthest/furthest
little less least
well better best
Példák
  • The little boy ran farther than his friends.
  • You're driving worse today than yesterday !
  • He played the best of any player.