Nagybetűs írásról való szabályok

Speciális főnév csoportokkal, a mondatban egyes pozíciókban, illetve különleges melléknevekkel használunk nagybetűket. Mindig nagybetűt használunk a következő esetekben:

A mondat elején

Példák
 • Dogs are noisy.
 • Children are noisy too.

Az egyes szám, első személyű személyes névmással, az I-val

Példák
 • Yesterday, I went to the park.
 • He isn't like I am.

Személyek nevével és titulusával

Példák
 • Winston Churchill
 • Marilyn Monroe
 • the Queen of England
 • the President of the United States
 • the Headmaster of Eton
 • Doctor Mathews
 • Professor Samuels

Alkotások, könyvek, filmek nevével

Példák
 • War and Peace
 • The Merchant of Venice
 • Crime and Punishment
 • Spider Man II

Az év hónapjaival

Példák
 • January
 • July
 • February
 • August

A hét napjaival

Példák
 • Monday
 • Friday
 • Tuesday
 • Saturday
 

Ünnepnapokkal

Példák
 • Christmas
 • Easter
 • New Year's Day
 • Thanksgiving Day

Országok és kontinensek nevével

Példák
 • America
 • England
 • Scotland
 • China

Régiók, államok és kerületek nevével

Példák
 • Sussex
 • California
 • Provence
 • Tuscany

Városok, községek és falvak nevével

Példák
 • London
 • Cape Town
 • Florence
 • Vancouver

Folyók, óceánok, tengerek és tavak nevével

Példák
 • the Atlantic
 • the Pacific
 • Lake Victoria
 • the Rhine
 • the Thames

Földrajzi képződmények nevével

Példák
 • the Himalayas
 • the Alps
 • the Sahara

Nemzetiségre vonatkozó melléknevekkel

Példák
 • French music
 • Australian animals
 • German literature
 • Arabic writing

Nemzetiséget kifejező kollektív főnevekkel

Példák
 • the French
 • the Germans
 • the Americans
 • the Chinese

Nyelvek nevével

Példák
 • I speak Chinese.
 • He understands English.

Utcák, épületek, parkok nevével

Példák
 • Park Lane
 • Sydney Opera House
 • Central Park
 • the Empire State Building
 • Wall Street