Pre-determinánsok

A pre-determinánsok általában egy határozott névelő + melléknév + főnév előtt állnak és az általuk módosított főnévről fejeznek ki egy véleményt. A such és a what meglepődést vagy más érzelmeket fejeznek ki.

Példák
  • What a lovely day!
  • She's such a beautiful woman.
  • You can't imagine what an incredible meal I just ate.
  • I've had such a good time today!

A rather és a quite megjegyzést kifejező szavak. A főnevet módosító melléknév által kifejezett speciális minőség fokozatára utalnak. Csalódást, örömöt, vagy más érzelmeket fejezhetnek ki, a szóban forgó melléknévtől függően. A brit angolban a rather pre-determinánsként szerepel. Az amerikai angolban viszont határozóként használják. Az alábbi példák a brit angolból származnak.

Példák
  • It was quite a nice day.
  • He's had quite a bad accident.
  • It's rather a small car.
  • I've just met rather a nice man.