Az enough mint kvantor

Amikor egy főnév előtt kap helyet, az enough használható kvantorként is azért, hogy egy szükséges vagy kívánt mennyiséget jelezzen. Az enough mint kvantor használható mind állító, mind pedig tagadó mondatokban.

Példák
  • There is enough bread for lunch.
  • She has enough money.
  • There are not enough apples for all of us.
  • I don't have enough sugar to make a cake.

Az enough szó fokhatározó is lehet, amely esetben nem egy főnév előtt áll.