Cambridge KET Vizga

A Cambridge English Key vizsga, ismertebb nevén a KET (azaz Cambridge Key English Test) vizsga alapfokú nyelvismerettel rendelkező diákoknak szól. Ez a legalacsonyabb fokú, felnőtteknek is szóló, az Egyesült Királyság területén kívül is elérhető Cambridge nyelvvizsga. Ahogyan az összes többi Cambridge vizsga, úgy a KET is átment/bukott típusú, amely a vizsgát sikeresen teljesítők számára korlátlan érvényességi idejű bizonyítványt biztosít. A KET vizsga lehet papír vagy számítógép alapú. Minkét esetben összesen 110 percet tart.

A vizsga felépítése

A KET vizsga mind a négy nyelvi készséget – a hallás és olvasás utáni szövegértést, a szövegalkotást és a beszédet – teszteli, három részre leosztva:

Első rész (70 perc) – A KET vizsga első része egyszerre teszteli az olvasás utáni szövegértést és a szövegalkotási készséget. Kilenc részfeladatra oszlik, összesen 56 kérdéssel. A teszt első felének kérdései feleletválasztósak, majd behelyettesítő feladat, végül rövid szövegalkotási feladat következik. Az olvasmány és az írásbeli feladat is alapszintű angol nyelvtudást követel.

Második rész (22 perc a felvétel meghallgatására + 8 perc a válaszok beírására) – A KET vizsga második része a hallás utáni szövegértést méri fel. Több felvételt hallhatunk lassú tempójú, érthető angol nyelven, majd a hallottakra vonatkozó kérdések következnek. Minden felvétel kétszer hallható. A kérdések egy része feleletválasztós kérdés, mások behelyettesítő feladatok. Ez a rész összesen 25 kérdést foglal magába.

Harmadik rész (8–10 perc) – A KET vizsga utolsó része a beszédkészséget méri fel. A vizsgázók párba rendeződnek, és egymással, valamint a vizsgáztatóval folytatnak párbeszédet. Ez a beszédhelyzet valósághűbb, mint egy csupán két résztvevős párbeszéd. Egy második vizsgáztató is jelen van, aki megfigyel és pontoz, ő azonban nem szól bele a beszélgetésbe. A beszédkészség-felmérő tesztre az előző tesztekhez képest egy nappal később is sor kerülhet, a vizsgaközpont beosztásának függvényében.

Pontozás

Bár a múltban minden egyes vizsga különböző pontrendszerrel rendelkezett, jelenleg minden Cambridge nyelvvizsga azonos pontrendszert használ. Az alacsonyabb szintű vizsgák ugyanazon skála alacsonyabb értékei, a magasabb szintűek a skála magasabb értékei közé eső intervallumban adnak pontokat. A KET vizsga intervalluma 100 és 150 pont közé esik. 120 vagy annál több megszerzett pont esetében a vizsga átmenő eredményű, és a sikeresen vizsgázó diákok KET vizsgabizonyítványt kapnak, amely a CEFR keret szerinti A2-es szintű angol nyelvtudásnak felel meg. A 140 vagy annál több pontot teljesítő diákok B2-es szintet igazoló KET vizsgabizonyítványt kapnak.

A KET vizsga első része 50%-ban, a második és harmadik rész további 25-25%-ban számítanak a végső pontszám tekintetében. Minden vizsgázó a három rész szerint lebontva kapja meg a vizsgaeredményeit, a CEFR-keret szerint pontszámmal együtt. Ha a vizsgázó átment a KET vizsgán, a vizsgadátumtól számított három hónapon belül megkapja a KET vizsgabizonyítványt.

A következő Cambridge nyelvvizsga a PET vizsga. Ahhoz, hogy megtudd, melyik a számodra legmegfelelőbb Cambridge nyelvvizsga, segítségedre lehet a gyors és egyszerű online szintfelmérő teszt.