EF SET

Az EF SET (azaz EF Standard English Test) egy szabad hozzáférésű szabványosított angol nyelvvizsga, melyet főként felnőttek vesznek igénybe szakmai célból. Mivel szabad hozzáférésű, ezért iskolák és vállalatok is használják a diákok és alkalmazottak angoltudásának költséghatékony felmérésére. Az EF SET azon kevés nyelvvizsgák egyike, amelyek bármilyen szintű angol nyelvtudást képesek megfelelő pontossággal felmérni. A teszt nem tudományos vagy gazdasági profilú, sokkal inkább az általános, változatos szituációkban használandó angol nyelvtudást méri fel. 

Az EF SET három különböző hosszúságú és precizitású tesztet foglal magába: az EF SET Quick Check-t, az EF SET English Certificate-et, valamint az EF SET PLUS-t. Mindhárom teszt Reading és Listening, azaz olvasás és hallás utáni szövegértési tesztből áll, az pontozási rendszer pedig összhangban van a CEFR referenciakerettel. Mindhárom teszt eredménye megosztható a LinkedIn-en, és a felhasználó személyes profiljához is hozzá lehet adni őket az illető angol nyelvtudására vonatkozó bizonyítékul. Az EFSTE beszéd- és szövegalkotási készséget nem mér fel.

Tesztváltozatok

Az EF SET Quick English Check az EF SET English Certificate rövid, 15 perces verziója, mely nem adaptív. Hozzávetőleges becslést képes adni arról, hogy a kitöltő angol nyelvtudásának szintje alacsony, közepes vagy magas. Az EF SET English Certificate és az EF SET English Certificate Plus tesztek adaptívak, és az eredményt egy a CEFR referenciakerettel összhangban lévő, 0-tól 100-ig terjedő skálán adják meg. Az adapatív terminus azt jelenti, hogy az egyes feladatok nehézségi szintje a korábbi feladatokra adott válaszok függvényében nő vagy csökken.

A három változat közül a standard EF SET a legnépszerűbb. Ez egy 25 perces Reading résszel kezdődik, melyet egy szintén 25 perces Listening rész követ. Az EF SET PLUS ugyanezen teszt hosszabb, két órás változata, melynek esetében a hangsúly a tudományos nyelvváltozat felé tolódik el. A szigorú tesztek eredménye az EF SET-skála szerint kerül közlésre, de emellett elérhető az elért szintnek megfeleltethető IELTS- és TOEFL-pontszám is. A pontszámok átalakíthatóságáért harmadik fél kezeskedik.

Tulajdonjog

Az EFSET-et az EF Education First nevű európai oktatási szervezet tervezte és menedzseli. A vizsga eredetileg belső célt szolgált, ám később az internet segítségével szabadon hozzáférhetővé vált.

Az EF SET első pillantásra

Miért válaszd ezt a vizsgát? Szakszerű képesítés
Ár Ingyenes
Időtartam 50 perc (standard) és 120 perc (PLUS)
Eredmények közlése Azonnal
Vizsgahelyszín Online, szabadon hozzáférhető
Érvényesség ideje Korlátlan
Hasonlítsd össze más nyelvvizsgákkal