Cambridge First Certificate

A Cambridge English: First, más néven FCE vagy Cambridge First Certificate vizsga középhaladó (upper-intermediate) szintű angol nyelvtudással rendelkező diákok számára ideális. Ez a Cambridge-vizsgák legnépszerűbbike, mivel az angol nyelvterület országaiban többnyire minimum ezt a szintet várják el az egyetemi képzésbe való beiratkozáshoz.

Ahogyan az összes többi Cambridge vizsga, úgy az FCE is átment/bukott típusú, amely a vizsgát sikeresen teljesítők számára korlátlan érvényességi idejű bizonyítványt biztosít. Az FCE vizsga lehet papír vagy számítógép alapú. Minkét esetben összesen 209 percet tart.

A vizsga felépítése

Az FCE vizsga mind a négy nyelvi készséget – a hallás és olvasás utáni szövegértést, a szövegalkotást és a beszédet – teszteli. Felépítése a következő:

Első rész (75 perc) – Az FCE vizsga első része az olvasási készséget, a nyelvtani ismereteket és a szókincset méri fel. Összesen 52 feleletválasztós, behelyettesítős, illetve összepárosítós feladatot foglal magába. Nagyjából 2200 szónyi szöveget kell az FCE vizsga ezen része alatt elolvasni.

Második rész (80 perc) – Az FCE vizsga második része a szövegalkotási készséget méri fel. Két, egyenként 140-190 szó hosszúságú szöveget kell írni. Az első feladat egy esszé. A második feladat esetében választani kell különböző szövegtípusok – újságcikk, levél, recenzió stb.– közül.

Harmadik rész (40 perc) – Az FCE vizsga harmadik része a hallás utáni szövegértést méri fel. A hallott szövegek rövid beszédek, beszélgetések, vagy egyéb jellegű anyanyelvi angol beszélt szövegrészletek, melyekhez kérdések kapcsolódnak. Minden felvétel kétszer hallható. Ez a rész összesen 30 kérdést foglal magába.

Negyedik rész (14 perc) – Az FCE vizsga utolsó része a beszédkészséget méri fel. A vizsgázók ezt a tesztet párban teljesítik. A beszédkészség-felmérő tesztre az előző tesztekhez képest egy nappal később is sor kerülhet, a vizsgaközpont beosztásának függvényében.

Pontozás

2016-tól kezdődően minden Cambridge nyelvvizsga azonos pontrendszert használ. Az alacsonyabb szintű vizsgák ugyanazon skála alacsonyabb értékei, a magasabb szintűek a skála magasabb értékei közé eső intervallumban adnak pontokat. Az FCE vizsgán megszerezhető pontok intervalluma 140 és 190 pont közé esik. 160 vagy annál több megszerzett pont esetében a vizsga átmenő eredményű, és a sikeresen vizsgázó diákok FCE vizsgabizonyítványt kapnak, amely a CEFR keret szerinti B2-es szintű angol nyelvtudásnak felel meg. A 180 vagy annál több pontot teljesítő diákok C1-es szintet igazoló FCE vizsgabizonyítványt kapnak.

Az FCE vizsga első része 40%-ban, míg a második, harmadik és negyedik rész 20-20%-ban számít a teljes pontszám tekintetében. Minden vizsgázó a négy részkészség szerinti bontásban kapja kézhez az eredményét, melyhez társul még az összpontszám és az elért CEFR-szint. Ha a vizsgázó átment az FCE vizsgán, úgy egy korlátlan érvényességi idejű FCE vizsgabizonyítványt is kézhez kap.

A következő Cambridge nyelvvizsga a CAE. Ahhoz, hogy megtudd, melyik a számodra legmegfelelőbb Cambridge nyelvvizsga, segítségedre lehet az ingyenes online szintfelmérő teszt, amelyet csupán egy fél órádba telik kitölteni.