Cambridge PET vizsga

A Cambridge English: Preliminary, más néven PET vizsga, középszintű angol nyelvtudással rendelkező diákoknak szól. Ahogyan az összes többi Cambridge vizsga, úgy a KET is átment/bukott típusú, amely a vizsgát sikeresen teljesítők számára korlátlan érvényességi idejű bizonyítványt biztosít. A PET vizsga lehet papír, vagy számítógép alapú. Minkét esetben összesen 140 percet tart.

A vizsga felépítése

A PET vizsga mind a négy nyelvi készséget – a hallás és olvasás utáni szövegértést, a szövegalkotást és a beszédet – teszteli. Felépítése a következő:

Első rész (90 perc) – A KET vizsga első része egyszerre teszteli az olvasás utáni szövegértést és a szövegalkotási készséget. Nyolc részfeladatra oszlik, összesen 42 kérdéssel. Az első öt részfeladat a szövegértésre összpontosít, míg a többi három a szövegalkotási készségekre. A teszt ezen része feleletválasztós, valamint behelyettesítő feladatokat tartalmaz, két rövid szövegalkotó feladattal együtt (egy levelezőlap, valamint egy levél vagy egy történet).

Második rész (30 perc a felvételek meghallgatására + 6 perc a válaszok átmásolására a vizsgalapra) – A PET vizsga második része a hallás utáni szövegértést méri fel. Minden felvételt kétszer hallgathatsz meg, majd válaszolnod kell a hallottakkal kapcsolatos kérdésekre. Ez az rész összesen 25 kérdést tartalmaz, melyek mindegyike 1 pontot ér. A kérdések feleletválasztós, behelyettesítős, valamint igaz/hamis típusúak.

Harmadik rész (10–12 perc) – A PET vizsga utolsó része a beszédkészséget méri fel. A vizsgázók párokba rendeződnek, majd beszélgetést folytatnak egymással és egy vizsgáztatóval. Egy második vizsgáztató is jelen van, aki csupán megfigyel. A beszédkészség-felmérés a vizsgáztató diákokhoz intézett kérdéseivel kezdődik. Ezután a vizsgáztató felvázol egy helyzetet, majd a vizsgázók lehetséges megoldási javaslatokat ajánlanak fel. Végül a vizsgáztató egy fényképet mutat a vizsgázóknak, amelyet a vizsgázók leírnak és beszélgetnek róla. A beszédkészség-felmérő tesztre az előző tesztekhez képest egy nappal később is sor kerülhet, a vizsgaközpont beosztásának függvényében.

Pontozás

2016-tól kezdődően minden Cambridge nyelvvizsga azonos pontrendszert használ. Az alacsonyabb szintű vizsgák ugyanazon skála alacsonyabb értékei, a magasabb szintűek a skála magasabb értékei közé eső intervallumban adnak pontokat. Ezt megelőzően a PET vizsgának saját pontrendszere volt, így a 2016 előtti PET vizsgák pontjait át kell fordítani a jelenlegi pontrendszer szerint annak érdekében, hogy egymással összevethetőek legyenek az eredmények.

Jelenleg a PET vizsgán megszerezhető pontok intervalluma 120 és 170 között van. 140 vagy több pont esetén a vizsga átmenő eredményű, és a sikeresen teljesítő vizsgázók PET vizsgadiplomában részesülnek, amely a CEFR-skála szerinti B1-es szintnek felel meg. A 160 pont felett teljesítő diákok B2-es szintnek megfelelő PET vizsgadiplomában részesülnek.

Ahogyan a KET vizsga, úgy a PET vizsga esetében is az első rész 50%-nyit számít a végső pontszám tekintetében, míg a második és harmadik rész egyenként 25%-nyit. Minden vizsgázó a három rész szerinti bontásban kapja kézhez az eredményét, melyhez társul még az összpontszám és az elért CEFR-szint. Ha a vizsgázó átment a PET vizsgán, úgy egy korlátlan érvényességi idejű PET vizsgabizonyítványt is kézhez kap.

A következő Cambridge nyelvvizsga a Cambridge First Certificate. Ahhoz, hogy megtudd, melyik a számodra legmegfelelőbb Cambridge nyelvvizsga, segítségedre lehet a gyors és egyszerű online szintfelmérő teszt.