Cambridge CPE nyelvvizsga

A Cambridge English: Proficiency, más néven CPE vizsga a legmagasabb szintű Cambridge vizsga. A CPE vizsgabizonyítvány megszerzése azt bizonyítja, hogy a vizsgázó közel anyanyelvi szinten birtokolja az angol nyelvet, és bármilyen angol nyelvi környezetben képes tanulni vagy dolgozni.

Ahogyan az összes többi Cambridge vizsga, úgy a CPE is átment/bukott típusú, amely a vizsgát sikeresen teljesítők számára korlátlan érvényességi idejű bizonyítványt biztosít. A CPE vizsga lehet papír vagy számítógép alapú, és minkét esetben összesen 236 percet tart.

A vizsga felépítése

A CPE vizsga mind a négy nyelvi készséget – a hallás utáni szövegértést, az olvasást, a szövegalkotást és a beszédet – teszteli. Felépítése a következő:

Első rész (90 perc) – A CAE vizsga első része az olvasási készséget, a nyelvtani ismereteket és a szókincset méri fel. Összesen 53 feleletválasztós, behelyettesítős, illetve összepárosítós feladatot foglal magába, hét részfeladat formájában. Nagyjából 3000 szónyi szöveget kell a CPE vizsga ezen része alatt elolvasni. A szövegek mindegyike könyvekből, újságokból és magazinokból származó eredeti angol nyelvű szöveg.

Második rész (90 perc) – A CPE vizsga második része a szövegalkotási készséget méri fel. Két részfeladatból áll. Az első részfeladat során a vizsgázónak el kell olvasni két rövid szövegrészletet, majd írnia kell egy esszét, amelyben összegzi a két szöveg érveit, majd saját véleményét is felvázolja a témával kapcsolatban. A második részfeladat során a vizsgázó öt szövegtípus közül választhat, melyek közül az egyik egy angol nyelvű irodalmi műhöz kapcsolódik, amelyet a vizsgázónak előzetesen el kellett olvasnia. A választható művek vizsgaalkalmanként változnak.

Harmadik rész (40 perc) – A CPE vizsga harmadik része a hallás utáni szövegértést méri fel. A vizsgázó eredeti, anyanyelvi beszélt szöveget hall, majd a hallottakhoz kapcsolódó kérdésekre kell választ adjon. Minden felvétel kétszer hangzik el, anyanyelvi beszédtempóban. A főként rádió- és televíziófelvételek tartalmazhatnak angol nyelvi dialektusban elmondott szövegeket is. E rész összesen 30 kérdést foglal magába, 4 részfeladat formájában.

Negyedik rész (16 perc) – A CPE vizsga utolsó része a beszédkészséget méri fel. A vizsgázók ezt a tesztet párban teljesítik. A beszédkészség-felmérő tesztre az előző tesztekhez képest egy nappal később is sor kerülhet, a vizsgaközpont beosztásának függvényében. Ez a rész három részfeladatot foglal magába: az első alkalmával a vizsgázó egyedül beszél a vizsgáztatóval, míg a második és a harmadik során a társával kell beszélgetést folytatnia.

Pontozás

2016-tól kezdődően minden Cambridge nyelvvizsga azonos pontrendszert használ. Az alacsonyabb szintű vizsgák ugyanazon skála alacsonyabb értékei, a magasabb szintűek a skála magasabb értékei közé eső intervallumban adnak pontokat. A CPE vizsgán megszerezhető pontok intervalluma 180 és 230 pont közé esik. 200 vagy annál több megszerzett pont esetében a vizsga átmenő eredményű, és a sikeresen vizsgázó diákok CAE vizsgabizonyítványt kapnak, amely a CEFR keret szerinti C2-es szintű angol nyelvtudásnak felel meg.

Minden vizsgázó a négy részkészség szerinti bontásban kapja kézhez az eredményét, melyhez társul még az összpontszám és az elért CEFR-szint. Ha a vizsgázó átment a CPE vizsgán, úgy egy korlátlan érvényességi idejű CPE vizsgabizonyítványt is kézhez kap. Amennyiben nem érte el az átmenő pontszámot, csupán az elért eredményről értesítő nyilatkozatot kap kézhez.

Mielőtt beiratkoznál a CPE vizsgára, amely egy szigorú és magas szintű teszt, töltsd ki a Cambridge szintfelmérő tesztet, hogy megtudd, elégséges szintű-e az angol nyelvtudásod ennek a vizsgának a teljesítéséhez.