Linguaskill

A Linguaskill online nyelvvizsga, amelyet főként oktatási intézmények és vállalatok használnak saját felügyeletű angol nyelvi vizsgáztatás céljából. A Linguaskill a BULATS-ot volt hivatott leváltani annak 2019 decemberi beszüntetését követően. Egyéni és csoportos vizsgáztatásra is alkalmas, és mind a négy nyelvi készséget, azaz a beszéd-, a szövegalkotási, valamint a hallás és olvasás utáni szövegértési készséget is méri.

A legfőbb különbség a Linguaskill és más nyelvvizsgák között, hogy a Linguaskill szolgáltatásként érhető el olyan iskolák, oktatási központok és vállalatok számára, melyek saját köreiken belül szeretnének angol nyelvvizsgát szervezni. A saját felügyelet mellett megszervezett vizsgák esetében az esetleges csalások felelőssége a Linguaskill vagy más vizsgaközpont helyett a szervezőt/klienst terheli.

A vizsga felépítése

Két lehetőség közül lehet választani: Linguaskill General vagy Linguaskill Business. A két vizsgatípus időtartama megegyező. A Linguaskill moduláris vizsga, és a három modul mindegyike teljesíthető külön-külön, vagy egymással összekapcsolva.

A Linguaskill hallás utáni és írott szövegértési feladatai egy modult képeznek, amely 60-85 percet tart. Ez egy adaptív teszt, amely azt jelenti, hogy a kérdések egyre könnyebbek vagy egyre nehezebbek lesznek annak függvényében, hogy a vizsgázó milyen válaszokat ad. A hallás utáni és írott szövegértési feladatok esetében a legtöbb kérdés felelatválasztós vagy behelyettesítős. A modul eredménye a kérdések megválaszolása után azonnal elérhető, bár bizonyos esetekben a vizsgáztatók dönthetnek úgy, hogy az eredményt nem közlik a vizsgázókkal a további modulok teljesítésének végéig.

A Linguaskill szövegalkotási készséget felmérő tesztje 45 percet vesz igénybe és két feladatból áll: egy minimum 50 szavas fogalmazásból (amely legtöbbször egy e-mail), valamint egy minimum 180 szavas fogalmazásból. A szövegeket egy számítógép értékeli és pontozza 12 órán belül.

A Linguaskill beszédkészséget felmérő tesztje 15 percet vesz igénybe és öt feladatból áll. A feladatról hangfelvétel készül, melyet számítógép elemez, majd az eredményt más helyszínen tartózkodó vizsgáztatók is ellenőrzik annak közlése előtt. Az eredmények 48 órán belül válnak elérhetővé.

Pontozás

A Linguaskill moduljainak pontszámai megfelelnek a Cambridge English pontskálájának. Az elérhető pontok 82 és 180 közé esnek, az eredményhez pedig egy CEFR-skála szerinti szint is társul. Ha egy vizsgázó több, mint egy modult teljesített, akkor a modulok pontszámának átlaga fogja alkotni a végső pontszámot egy szintén 82-től 180-ig terjedő skálán. A Linguaskillt szervező intézmény kézhez kap egy összesítő listát a vizsgázók pontszámaival és az általuk elért CEFR-szinttel. A Linguaskill eredményei 48 órán belül elérhetővé válnak, így ez a vizsga jelentősen gyorsabbnak minősül más nyelvvizsgákhoz viszonyítva. A Linguaskill gyorsasága főként a gépi értékelésnek köszönhető.

Tulajdonjog

A Linguaskill ugyanazon Cambridge English Language Assessment nevű szervezet terméke, amely a Cambridge English valamint IELTS vizsgákat is jegyzi.