BULATS

The BULATS test was discontinued in December 2019

A BULATS (Business Language Testing Service) egy főként vállalkozói iskolák és vállalatok által használt nyelvvizsga. 2017-ig a BULATS angol, francia, német és spanyol nyelven is elérhető volt online, valamint papír alapú teszt formájában. Jó néhány vizsga ezek közül megszűnőfélben van. Jelenleg csupán az angol nyelvű BULATS vizsga kerül rendszeres jelleggel megszervezésre.

A vizsga felépítése

A BULATS egy kötelező egy órás hallás utáni és írott szövegértési készséget felmérő tesztből áll, melyet választható beszéd- és szövegalkotási készséget felmérő modulok követhetnek. A BULATS hallás utáni és írott szövegértési feladatai adaptív feladatok, azaz a kérdések egyre egyszerűbbek vagy egyre nehezebbek lesznek annak függvényében, hogy a vizsgázó milyen arányban válaszol helyesen. 

A BULATS beszédkészség-teszt 15 percet tart és 5 feladatból áll. A teszt során hangfelvétel készül, amelyet a vizsgáztatók más helyszínen értékelnek ki. A BULATS íráskészség-teszt 45 percet tart és két feladatból áll: egy e-mail, valamint választható módon vagy egy esszé, vagy egy levél megírásából. Mindkettőt gépelve kell benyújtani, majd egy vizsgáztató számára továbbítani kell őket értékelés céljából.

Pontozás

A BULATS hallás utáni és írott szövegértési tesztjeinek eredménye a teszt kitöltése után azonnal elérhetővé válik. Az eredmény az elért, CEFR skála szerinti szintet is magába foglalja. A vizsgabizonyítvány 2 évig érvényes. A BULATS beszédkészség- és szövegalkotási tesztjeinek eredményei később válnak elérhetővé, mivel azokat emberek értékelik ki.

Tulajdonjog

A BULATS ugyanazon Cambridge English Language Assessment nevű szervezet terméke, amely a Cambridge English valamint IELTS vizsgákat is jegyzi. A BULATS kifejezetten vállalati angolt használó beszélőket céloz meg, hasonló módon a TOEIC-hez.