Cambridge CAE vizsga

A Cambridge CAE, más néven Cambridge Advanced Certificate az utolsó előtti Cambridge nyelvvizsga. Ez a vizsgatípus általánosan elfogadott az Egyesült Királyság egyetemeinek felsőfokú képzési programjai esetében.

Ahogyan az összes többi Cambridge vizsga, úgy a CAE is átment/bukott típusú, amely a vizsgát sikeresen teljesítők számára korlátlan érvényességi idejű bizonyítványt biztosít. A CAE vizsga lehet papír, vagy számítógép alapú. Minkét esetben összesen 235 percet tart.

A vizsga felépítése

A CAE vizsga mind a négy nyelvi készséget – a hallás utáni szövegértést, az olvasást, a szövegalkotást és a beszédet – teszteli. Felépítése a következő:

Első rész (90 perc) – A CAE vizsga első része az olvasási készséget, a nyelvtani ismereteket és a szókincset méri fel. Összesen 56 feleletválasztós, behelyettesítős, illetve összepárosítós feladatot foglal magába, nyolc részfeladat formájában. Nagyjából 3500 szónyi szöveget kell a CAE vizsga ezen része alatt elolvasni, a szövegek pedig újságokból, magazinokból, tankönyvekből, hirdetésekből és többféle egyéb, eredeti angol nyelvű forrásból származnak.

Második rész (90 perc) – A CAE vizsga második része a szövegalkotási készséget méri fel. Két azonos hosszúságú (nagyjából 250 szavas) szövegalkotási feladat kap e részben helyet. Az első feladat egy véleménynyilvánító esszé. A második feladat során lehetőség nyílik több lehetőség közül választani a megadott információk alapján.

Harmadik rész (40 perc) – A CAE vizsga harmadik része a hallás utáni szövegértést méri fel. A hallott szövegek rövid rádió- és tévébejátszások, vagy egyéb jellegű anyanyelvi angol beszélt szövegek, melyekhez kérdések kapcsolódnak. Minden felvétel kétszer hangzik el. E rész összesen 30 kérdést foglal magába 4 részfeladat formájában.

Negyedik rész (15 perc) – A CAE vizsga utolsó része a beszédkészséget méri fel. A vizsgázók ezt a tesztet párban teljesítik. A beszédkészség-felmérő tesztre az előző tesztekhez képest egy nappal később is sor kerülhet, a vizsgaközpont beosztásának függvényében. A beszédkészség-felmérő teszt négy rövid feladatból áll: az első kettő esetében a vizsgázó önállóan beszél, valamint a vizsgáztatóval társalog, míg a második kettő esetében a társaival teszi ezt. Egy második vizsgáztató is tartózkodik ezalatt a teremben, aki azonban csak jegyzetel, és nem vesz részt aktívan a beszélgetésben.

Pontozás

2016-tól kezdődően minden Cambridge nyelvvizsga azonos pontrendszert használ. Az alacsonyabb szintű vizsgák ugyanazon skála alacsonyabb értékei, a magasabb szintűek a skála magasabb értékei közé eső intervallumban adnak pontokat. A CAE vizsgán megszerezhető pontok intervalluma 160 és 210 pont közé esik. 180 vagy annál több megszerzett pont esetében a vizsga átmenő eredményű, és a sikeresen vizsgázó diákok CAE vizsgabizonyítványt kapnak, amely a CEFR keret szerinti C1-es szintű angol nyelvtudásnak felel meg. A 200 vagy annál több pontot teljesítő diákok C2-es szintet igazoló CAE vizsgabizonyítványt kapnak.

A CAE után következő vizsga a sorban a CPE. Ahhoz, hogy megtudd, melyik a számodra legmegfelelőbb vizsga, töltsd ki az ingyenes, online elérhető Cambridge szintfelmérő tesztet.