EF SET reading

Az EF SET Reading, azaz olvasás utáni szövegértési tesztje 25 percet vesz igénybe a standard EF SET English Certificate teszt esetében, míg az EF SET PLUS esetében ez az idő egy óra. A Reading teszt egyes feladatai nem időkorlátosak, így a vizsgázók akármennyi időt rászánhatnak a szövegek elolvasására és a kérdések megválaszolására. A teljes tesztet azonban a teszt típusától függően 25 perc illetve egy óra alatt teljesíteni kell.

A vizsga felépítése

Az EF SET Reading tesztje több írott szöveget és az ezekhez kapcsolódó szövegértési feladatokat foglalja magába. A kérdések egyszerre láthatóak a szöveggel. Egy szöveghez átlagosan 6 kérdés kapcsolódik, a kérdések száma azonban 1-től 12-ig változhat. Az EF SET Reading szövegei 1-5 bekezdés hosszúak. A jelentkezőnek hozzávetőlegesen összesen 50 kérdésre kell választ adnia, de a feladatok száma változhat.

Mivel az EF SET Reading teszt adaptív, a szövegek hossza és a kérdések nehézsége annak függvényében változik, hogy a vizsgázó milyen válaszokat adott az előző kérdésekre. Az első feladat közepes nehézségi szintű, az ez után megjelenő feladatok pedig vagy könnyebbek vagy nehezebbek, annak függvényében, hogy a vizsgázó milyen arányban válaszolt helyesen az első feladat kérdéseire.

Stratégiák

A vizsgázó a szövegek elolvasására és a válaszok megadására bármennyi időt rászánhat, mielőtt továbblépne a következő feladathoz. Mivel az egyes feladatokkal ellentétben a teszt összességében időkorlátos, ezért fontos, hogy a vizsgázók be tudják osztani az idejüket, és ne töltsenek el túl sok időt egyetlen feladat megoldásával, különben nem lesz idejük a teljes teszt megoldására. Ugyanakkor a vizsgázók a korábbi feladatokra nem léphetnek vissza, ezért fontos a továbblépés előtt minden egyes feladatot teljesen befejezni.

Pontozás

Az EF SET Reading és Listening tesztje egyforma mértékben számít a végső pontszám tekintetében. Az EF SET Reading pontszámod 0 és 100 pont közé eshet.