IELTS writing

Az IELTS Writing, azaz íráskészség-felmérő teszt az IELTS vizsga harmadik része, amely egy órát tart. Az egyes feladatok nem időkorlátosak, így a vizsgázók maguk oszthatják be az idejüket. Bizonyos esetekben a Writing lehet az IELTS vizsga utolsó része, hiszen a Speaking tesztre akár más dátumon is sor kerülhet.

A teszt felépítése

Az IELTS Writing teszt különböző az Academic és a General Training vizsgaváltozatok esetében. Mindkét esetben két írásbeli feladat van, melyek azonos hosszúságúak, ám a feladatok maguk különböznek.

Az IELTS Academic Writing tesztjének első feladata egy grafikon vagy kimutatás, amelyet a vizsgázó saját szavaival kell leírjon. Általános tanács, hogy a vizsgázó legalább 20 percet dolgozzon ezen a feladaton, mindazonáltal annyi időt szánhatsz e feladatra, amennyit szeretnél. A szövegnek legalább 150 szó terjedelmű kell lennie. A második feladat során egy problémára kell reflektálnod, vagy a véleményedet kell kifejtened egy legalább 250 szavas szövegben.

Az IELTS General Training Writing tesztjének első feladata egy levél megírása. A levél témája és címzettje sem tudományos jellegű, azaz például a főnöködnek vagy a főbérlődnek kell levelet írj. Ahogyan az Academic változat esetében, úgy itt is 150 az alsó szóhatár, és ugyanúgy ajánlott 20 percet eltölteni e feladattal. A második írásbeli feladat egy esszé. Ismerős témáról kell kifejtened a véleményed legalább 250 szóban.

Pontozás

Az IELTS Writing tesztjét kézzel kell megírnod. A kézírásodat nem értékelik, ám ha a javítóbiztos nem tudja kiolvasni, amit írtál, az hátrányodra válik. A helyesírás beleszámít a pontszámba. Végig amerikai vagy brit helyesírás szerint kell írnod, a helytelenül írt szavak hibának számítanak.

Az IELTS Writing tesztjén 0 és 9 közötti pontszámot érhetsz el. Az IELTS Writing ugyanolyan súllyal számít a végső pontszám tekintetében, mint a többi részteszt.