IELTS-eredmények

Az IELTS pontskálája 0-tól 9-ig terjed, fél pontos léptékkel, azaz lehetséges 4 vagy épp 7,5 pontot összegyűjteni, 7,25-öt azonban nem. A IELTS-eredményed a négy részteszt pontszámának átlaga, melyek esetében szintén 0-9 pontot lehet szerezni. Ez azt jelenti, hogy a négy részkészség – az olvasás utáni szövegértési, a szövegalkotási, a beszéd- és a hallás utáni szövegértési készség – ugyanolyan mértékben számít. Ha az átlagszámítás során az eredmény ,25-re végződik, a végső pontszámot lefelé kerekítik. Amennyiben a pontszám ,75-re végződik, úgy a kerekítés felfelé történik.

Az eredmények közlése

Az IELTS-bizonyítványod tartalmazni fogja a résztesztek eredményét, valamint a végső eredményt is. Az eredmények a vizsgadátumtól számított 2 évig érvényesek. Az IELTS vizsga eredményét a vizsga befejezésétől számított 13 napon belül kézhez kapod. Ez azt jelenti, hogy ha a Speaking tesztet a többi részteszthez képest később tetted le, úgy a 13 napot a Speaking teszt dátumától kell számolnod.

Mit jelentenek az eredmények?

Az IELTS-eredmények összhangban vannak a Közös Európai Referenciakeret szintjeivel. Az IELTS-en elérhető átlagos eredmény, a 6-os, a CEFR szerinti B2-es (kompetens nyelvhasználó) szintnek felel meg. Egyetemi jelentkezés esetében az elvárt szint változhat az egyetem és a kiválasztott képzés szintjének függvényében. Egy 6,5-ös IELTS-szint a legtöbb egyesült királyságbeli, egy 7-es pedig a legtöbb egyesült államokbeli egyetem esetében elfogadott, bár megtörténhet, hogy egyes egyetemek a részkészségek esetében is felállítanak bizonyos ponthatárt.

Az Egyesült Királyságba való bevándorláshoz a legtöbb vízumtípus esetében 4-es vagy a fölötti IELTS átlageredmény és ugyanilyen értékű részkészségek szerinti eredmény szükséges. Néhány egyesült királyságbeli, valamint szinte minden ausztrál, kanadai és új-zélandi vízumtípus esetében ez a ponthatár magasabb. Ajánlott a bevándorlási hivatalok legfrissebb információit megtekinteni, mivel ezek rendszeresen változnak.