British Council és Cambridge

A Cambridge English Language Assessment a British Council-lel közösen dolgozik az IELTS-en már a vizsga létrejötte óta. A vizsga felépítését a 70-es évek végén dolgozták ki közösen, a vizsgát magát pedig 1980-ban tették először elérhetővé. Ekkor a vizsga neve még ELTS (English Language Testing Service, azaz Angol Nyelvi Felmérő Szolgáltatás) volt. A Cambridge English Language Assessmentnek akkor már futott a Cambridge English Exam nevű vizsgája, ám a fent említett új vizsga a nyelvtanulás területén folyó újabb kutatásokra és a mindennapi nyelvhasználatra kívánt reflektálni. Emellett egyetemi célokra és az tudományos angol nyelvi készségek felmérésére is megfelelőnek kívánt bizonyulni.

Az 1980-as évek közepén az Ausztráliai Egyetemek és Főiskolák Nemzetközi Fejlesztési Programja csatlakozott a British Council-höz és a Cambridge-hez az IELTS áttervezése és újbóli elindítása érdekében. Az IELTS, immár az új név alatt, 1989-ben indult útjára.

A British Council egy oktatási, kulturális, valamint jótékonysági szervezet. Az IELTS megosztott menedzselése mellett több mint 50 országban adminisztrálja az IELTS-et angol nyelvű iskolákban. Az IELTS-t több egyéb vizsgaközpontban és iskolában is le lehet tenni.

A Cambridge-i Egyetem részét képező Cambridge English Language Assessment felel az IELTS tudományos struktúrájáért és felépítéséért. Ő maga nonprofit szervezet, amely több, mint tíz egyéb vizsgát is szervez nem anyanyelvi angol beszélők számára, melyek többek között szaknyelvi vizsgákat is magukba foglalnak. A Cambridge English részt vett a Közös Európai Referenciakeret kidolgozásában, majd az IELTS vizsgát is ehhez a kerethez igazította.